Access
ACCESS
YOYOKAKU
Taxi 6min
JR KARATSU STATION
Car 1hour JR+Subway 90min JR
40min
JR+Subway
80min
JR CHIKUZEN-MAEBARU
JR+Subway
40min
JR HAKATA STATION
Subway 5min Shinkansen
Nozomi
5 hours
FUKUOKA AIRPORT Nozomi
2 hours 30 min
Air
2 hours
to Narita
1hour 45min
to Haneda
Air
70min
OSAKA
Air
75min
Nozomi
2 hours 30 min
TOKYO
LOCATION
Kyusyu Japan
ROUTE
Click here!
KARATSU CITY MAP